ンSTANBUL SヨZLE゙MESン誰DE ERKEミンN E゙ン, ヌOCUミUN ANASI KADIN, SADECE BンR OBJEDンR | DEMOKRAT MERSンN | Mersin'in Demokrat Gazetesi

 
 
19:27  BUGワN KヨY ENSTITワLERI誰IN KURULU゙UNUN 81. YLDヨNワMワ: DOミRU EミITIMIN BEREKETI  18:54  CHP鱈I GヨKヌEL BワYワK゙EHIRIN HAL PROJELERINI GワNDEME GETIRDI  18:13   BA゙KAN YLMAZ: MERSINIMIZI DワNYA TANMAL  17:24  KEMAL KILIヌDAROミLU  21:10  2 BIN 812 AILEYE HO゙ GELDIN BEBEK PAKETI  21:10  BワYワK゙EHIR RAMAZANN ILK GワNワ ヨミRENCILERI SEVINDIRDI  21:09  YAZAR SEVDA KAYNAR: ORHAN PAMUK, ATATワRK ILE DALGA GEヌIYOR  17:24  CHP鱈ン GヨKヌEL: SAVA゙ DヨNEMLERンNDE BンLE BヨYLE BンR TABLO ORTAYA ヌIKMADI  17:20  KAPANAN ゙IRKET SAYS MARTTA YワZDE 26.5 ARTT  14:35  104 AMンRALンN BンLDンRンSンNンN ALTINDA YATAN GERヌEK NEDEN, NEDンR?   14:00  BンRンSン "KRAL ヌIPLAK" DEDン ヌIPLAKLAR KワPLERE BンNDン  09:24  BA゙KAN YLMAZ, SAHA ヌAL゙MALARN INCELEDI   20:28  31 MART 1918奪E NE OLDU?  20:28    13:54  YENI゙EHIR BELEDIYESI VIRワSLE MワCADELEYE DEVAM EDIYOR  13:52  AKDENIZ ZABTAS’NDAN FRN VE PATISERILERE RAMAZAN DENETIMI   14:57  KヨLELンK GERン GELDン PTT ヌALI゙ANLARINA PATATES SOミAN ZULMワ  14:29  TOROSLARIN ZンRVESンNDE ンKンNCン KIR KワTワPHANESン AヌILDI  13:55  BA゙KAN YLMAZ: RAMAZAN AYN GワZELLIミINI HEP BIRLIKTE YA゙AYALM, YA゙ATALM   13:55  ANADOLU AJANS TワRKIYE’NIN 100 YLLK SERワVENINI KITAPLA゙TRD 

ンSTANBUL SヨZLE゙MESン誰DE ERKEミンN E゙ン, ヌOCUミUN ANASI KADIN, SADECE BンR OBJEDンR

“KADIN”, LGBTン+Yン YAYGINLA゙TIRMAK VE PKK’Yン RAHATLATMAK ンÇンN VンTRンN OLARAK KULLANILMI゙TIR. 

 

Av. ンzzet Uluda'n Kaleminden 

     Geçen hafta, Antalya'da ンstanbul Sözlemesi'nin feshine kar yaplan eylemde, bir kadnn yürüyü srasnda, kortejin en önünde, bu gerçei gözümüzün içine sokmak için gösünü gururla açmas, bu eyleme dier yürüyüçülerin hiç bir tepki vermemesi de, kabullenilmesi de bu yürüyüün ve ancak ンstanbul Sözlemesi’nin esas amacn ilan etmek, bunu kantlamak amacna yöneldiini açkça ortaya koymutur. 
     Bu eylem, asla Türk'e ve Türkiye'ye özgü bir eylem biçimi deildir.
     Zaten bu tür eylemlerin Türk Bayra ve Atatürk posteri tanmadan gerçekletirilmesi de bunu kantlamaktadr.
     Zaman zaman ve hatta 23 NンSAN’da bile “LGBTン’li çocuklar da var. Bunlara da özgürlük!” diye haykrarak, temsil ettikleri renkli bayraklar sallayarak yürüyüler düzenleyen bu anlayn Türk Milleti’nden ne kadar kopuk olduunu göstermektedir. 
     Bu sözüm ona kadn (!) haklar eylemcileri, Atatürk önderliinde emperyalizme kar bamszlk savanda canlar pahasna mücadele eden Türk kadn hiç deillerdir. 
ンstanbul Sözlemesinde erkein ei, yolda ve çocuklarn anas kadnn ad da, kendi de yoktur. Burada kadn, sadece bir seks objesi durumuna itilmitir. Bununla da yetinilmemi toplumumuzun yumuak karn olan kadn kavram, toplumun temelini oluturan ailenin ayrlmaz bir parças olmaktan çkartlmaya çallmtr. Küresellemenin yaps gerei dayatt toplumsal bir cinsiyet kavram ortaya atlm, milli devletlerin zaafa uratlmas, milletin, ailenin, dinin kiisel olarak tercih edilmesi sonucu datlmas gibi, cinsiyet de kiisel tercih kategorisine indirilmitir. 
     ンstanbul Sözlemesi’nde erkek-kadn, yoktur. Toplumsal ve tercih edilebilir, korunma altna alnmas zorunlu olan eler, partnerler söz konusudur. 
     Hatta “LGBTン+’l çocuklar da vardr. Bunlara da özgürlük!” diyerek Türk Ceza Kanunu çerçevesinde açkça cezai ehliyeti olma saptanan çocuklarmz, cinsel oyunlarn bir objesi haline getirme çabas da kampanyalar ile hayatmza sokulmak istenmitir. 
     Bunlar, Türkiyeli de deillerdir. Türkiye ile de bir ilgilerinin söz konusu olmad da çok açktr. 
     ンstanbul Sözlemesi’nin uygulamas üzerine bu sözlemenin denetçileri tarafndan 2018 ylnda GREVンO Raporu yaynlanmtr. 
     Bu raporun içeriinde de açkça görüldüü üzere, ancak bazlarnn görmek ve Türk Milleti’ne göstermek istemedii gibi, Türk Silahl Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’nin üzerine yürüme azmini krmak, terörü bastrma mücadelesini karalamak, gözden düürmek ve birlii tahrip etmek için TSK’yi, emniyet güçlerini ve esas olarak da Türk milli Devleti’ni, PKK ile mücadele sürecinde tacize urad ve tecavüz edildii iddia edilen “Kürt kadn”lar üzerinden vurma, tahrip etme amac açktr. 
     "GREVIO Raporunda, hükümet karar ile Türkiye’nin güneydousunda gerçekletirilen askeri operasyonlar ve terörle mücadele operasyonlarnda, kadnlarn taciz, cinsel iddet ve tehditlere maruz kaldklar ve tecavüz edilmi ve/veya öldürülmü çplak kadn fotoraflarnn, emniyet güçleri tarafndan sosyal medyada korkutma amacyla paylaldn iddia eden ürkütücü raporlara atfta” bulunulmutur. 
     ンstanbul Sözlemesi’nin amac, ite tam da budur! 
     Ülkemizin kadn ve toplumsal yapmz da dâhil, TSK, emniyet güçleri ve Türk milli devleti bata olmak üzere bütün maddi ve manevi deerlerimiz ate altndadr.  
     Türkiye ve Türk'ün, Türk ya da Kürt kadnnn hayrna bu sözleme dâhil Bat’dan gelen bir tek doru dürüst bir uygulama ve sözleme bulamazsnz! Tek amaçlar, küresel bir dünyada kadn da, erkei de doann bir parças olmaktan çkartmaktr. 
     Esasen bu dayatmac anlay, ne ülkemizde ve ne de dünyada kadn ile de ilgili deildir. 
Bu kadn (!) haklar savunucular, yeryüzünde yaanan binlerce olay bir tarafa, yakn geçmite ABD’nin Körfez Sava srasnda öldürülen, tecavüz edilen, dul ve çocuksuz braklan binlerce Irakl kadnlarn hangi çlna cevap verdiler?
     ンki yla yakn bir zamandan bu yana çocuklar HDP tarafndan kaçrlp veya kandrlp PKK’nin eline dada teslim edilen çocuklarn analarnn yürekten fkran feryatlarn duydular m?
     Çocuklarn kaçrp ABD’nin kara gücü PKK’ye gönderen HDP’nin kapsnn önünde tuttuklar nöbet ve mücadele yerinde bir kez olsun, onlar ziyaret ettiler mi?   
     GARA’da, PKK’nin kaçrp yllardan bu yana esir olarak tuttuu ve geçtiimiz ay içinde de, akla, vicdana hiçbir zaman smayacak biçimde hunharca ehit ettii 13 yurttamzn yürekleri yanan analarn hiç düündüler mi?
Bu analar, bu yürei hala kanayan analar, ンstanbul Sözlemesi’nin kapsama alan içine sokulmad ne kadar açk, deil mi?
     ンstanbul Sözlemesi’ni kabul etmek, bu sözlemenin altnda imzas olmad halde, içeriini ve temsil ettii deerleri çkarlarna ve amaçlarna çok uygun bulan ve bu nedenle de, bu sözlemeyi fesheden Türkiye'ye haddini (!) bildirmek için açklamalar yapan, tehditler savuran ABD'nin toplumsal yapmza ve iç ilerimize müdahale için zemin hazrlamak demektir. 
     Bu sözlemenin feshi, yerindedir. 
     Emperyalist Bat, hangi sözleme ile özellikle yeryüzünde verilen ilk bamszlk sava sonras dünyada en ileri haklar tannan Türk kadnna nasl bir hak ve özgürlük tanyabilir ki? 
     BATI, Atatürk'ten ve ülkemizde Cumhuriyet ile yolu açlan devrimlerden çok mu daha fazla bu milleti ve kadn haklarn tanr ki? 
     Atatürk diyor ki:
     “Avrupa’dan nasihat almak, bütün ileri Avrupa’nn emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakm zihniyetler ortaya çkt. Oysa hangi istiklal vardr ki yabanclarn nasihatleriyle, yabanclarn planlaryla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemitir.” 
     Ve ekliyor: 
     “Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalkanlar, zehirli sonuçlarla karlamlardr. ンte Türkiye de, bu yanl zihniyetle sakat olan baz yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzyl, biraz daha çok gerilemi, daha çok dümütür."
     Yabanc ve hatta emperyalist bir ülkeden dayatlan herhangi bir sözleme ya da nasihat ile doru yol almamz asla mümkün deildir. 
Gördüümüz gibi, kadn haklar için mücadele ettiini kantlamak iddias ile yollara düüp kadn eylemlerinde kortejin en önünde yürüyerek gösünü açan, sokak ortalarnda, sözüm ona kadn haklarn (!) savunmak adna dünyann ve milletimizin gözleri önünde kadn kadna dudaktan öpüen eylemciler, ülkemizde kadn sorununu sadece cinsellik raddesine düüren, kadn, insan vasfndan uzaklatrarak kafes arkalarnda sadece yataa mahkûm eden bir anlaya önderlik (!) edenlerdir.
     Yapmak istedikleri ve yaptklar, kadn sadece cinsel bir obje ve Türk milli Devleti’ni zaafa uratmak için bir araç olarak göstermektir. 
     Atatürk’ün “'Ey Kahraman Türk Kadn! Sen yerlerde sürünmeye deil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layksn.” dedii Türk kadnna bu tutumu yaktrmak, Atatürk’e de, Türk kadnna da en büyük hakarettir.


Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yaplan yorumlarda IP Bilgileriniz kayt altna alnmaktadr..!

    Bu Habere Hen?z Yorum Yap?lmam??..!
 
  HIZLI ARA
 
 
 
  HAVA DURUMU
 
..

Mersin Haberleri, Mersin Son Dakika, Mersin Haber, Haberler, Son Dakika, Mersin, Mersin Siyaset 
 
ANASAYFA ンLETン゙ンM KワNYE GンRン゙ SAYFAM YAP SIK KULLANILANLARA EKLE GンZLンLンK ンLKELERン

 
Siteden yararlanrken gizlilik ilkelerini okumanz tavsiye ederiz.
demokratmersin.com ゥ Copyright 2007-2021 Tm haklar sakldr. ンzinsiz ve kaynak gsterilemeden yaynlanamaz, kopyalanamaz, kullanlamaz.

URA MEDYA