13:08  TARIM SEKTÖRÜ YENİ STRATEJİK SEKTÖR OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR  12:30  AKDENIZ BELEDIYESI EKIPLERI BAYRAM BOYUNCA GÖREV BAŞıNDAYDı  12:16  BÜYÜKŞEHİR’DEN KALİTELİ VE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMEMİŞ BUĞDAY ÜRETİMİNE DESTEK  11:51   BÜYÜKŞEHIR MECLISI VE IZ DÜŞÜMÜ!..  18:04   BAŞKAN YILMAZ; "GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARINI TOROSLAR’DA YAŞATTIK"  18:06  GÜLTAK, ÇOCUK KÜTÜPHANESI VE OYUN ODASıNı HIZMETE AÇTı   17:51  YENIŞEHIR BELEDIYESI GıDA YARDıMı SEFERBERLIĞINI SÜRDÜRÜYOR  17:36  BAŞKAN YıLMAZ’DAN BAYRAM KAHVESI  17:29  KıZıLTAN, RAMAZAN BAYRAMıNı KUTLADı   15:34  KıLAVUZ   15:33  YENIŞEHIR BELEDIYESI KENTI NAKıŞ NAKıŞ IŞLIYOR  15:29  CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ANTMEN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇER’İN SUÇUNU AÇIKLADI  14:38  AKDENIZ’DE HAYAT VAR WHATSAPP DESTEK AĞı KURULDU  14:15  SAMSUN’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A DÜNYAYı SARSAN 3 YıL  14:05  HAMIT TUNA’NıN ACı GÜNÜ  17:25  YENIŞEHIR’DE MUHTEŞEM BAYRAM COŞKUSU  17:22  BAŞKAN YILMAZ; "TOROSLAR’IMIZDA GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"  17:20  BAŞKAN YILMAZ, BENGÜ TÜRK’TE CANLI YAYIN KONUĞU OLDU  14:37  MGC YÖNETIMI BAŞKAN GÜLTAK’ı ZIYARET ETTI  14:37  ESAT ARSLAN: ABD’NIN SURIYE’DE YENI KURGULAMASı  
Siyasette Katılımcılık | DEMOKRAT MERSİN GAZETESİ
image

Prof.Dr.Esat ARSLAN
Siyasette Katılımcılık

Politikayla karıştırıldığından mı bilmem ama oldum olası, “politika” yerine “siyaset” terimini kullanmaya özen gösteririm. Çünkü siyaset sözcüğü çok daha fazla şey anlatır, daha kapsamlı eskilerin deyimiyle daha şümullüdür. Peki, o zaman siyasetin anlamı nedir? Öncelikle bu soruya yanıt arayalım.“Siyaset, siyasetçi”,“politika, politikacı” sözcüğünden daha geniştir. Eski Mısır’a ait taş kabartmalarda, Firavunların yâda en yüksek derecedeki yöneticilerin bir ellerinde “kamçı”, diğer elinde “dizgin” tutar şeklinde resmedilmeleri günümüzdeki “siyaset” kavramına da anlamlı bir ipucu vermektedir. Hemen de yanlış anlaşılmasın, “milleti” dizginlemek için “kamçı” elzemdir, diye genel geçer bir ilke koymayalım. “Kamçı”denilinceanlaşıldığı gibi, “jakobenistliği, zorluğu, tiranlığı, otoriterliği, totaliterliği ya da yaygın anlamıyla diktatörlüğü” değil, “durmaksızın gidişi” simgelemektedir. Eski Mısır’da taş kabartmalarda görülen kamçı, hareketlendirici, hareketi evrimsel çizgide tutan bir aygıttır. Evrimsel bir kural olarak, fizikte, mekanikte duruş olmaz, değişim kaçınılmazdır. Dünyada tek değişmeyen şey değişimin kendisidir. Devlet gemisi tam yol ileri gitmek zorundadır, yöneticiler de devamlı bir biçimde bisiklet pedalını çevirmek zorundadırlar. Çevirmezlerse n’olur?N’oluruvar mı? Düşerler. Bu kadar basit. Yaralanır, berelenirsin.

Peki ya “dizgin”? “Dengeyi ve ehil eller tarafından yönetilmeyi”sembolize etmektedir. Ehil eller derken, yöneticilerin “liyakatli ve filozof olma yetisi”nin en üst seviyede olması kastedilmektedir. Tıpkı EskiBüyük Grek düşünürü Eflatun (Platon)’un ifade ettiği gibi erki elinde tutan yöneticinin, “toplum üzerinde mutlak kontrolü olan bir ahlâk reformcusu” olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Hemen hemen bütün diğer filozoflar gibi, Platon da içinde bulunduğu toplumun ve çağın problemlerini doğru anlayıp onlara bir çözüm getirmeye çalışan bir “ahlâk reformcusu ”dur. Platon, bu yüzden filozofun bir ahlâk reformcusu olarak başarıya ulaşabilmesi için politik iktidara sahip olması, filozof olduğu kadar kral da olması gerektiği sonucuna varır. Başka bir deyişle, filozofun, yurttaşların ruhlarında erdemin zorunlu koşulu ya da özsel bileşeni olan psişik düzeni yaratabilme ihtiyacından dolayı, politik iktidarla bir olma ya da ittifak etme gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. Güçten yoksun bir ahlâk reformcusununbaşarısız olması ve de yıkılması kaçınılmazdır.“Mezarlıklar ahlâk reformcusu olamayan vazgeçilmeyenlerle doludur.”[1]Genellikle "ben gidersem büyük bir kargaşa çıkar" söylemini gözümüze sokan siyasetçilere karşı bu deyişe başvurulur.Bana sorarsanız, çok şey değişmez yaşam devam eder.

Eski Grekçe Ploton’unsözcüğünün kelime anlamı da “geniş göğüslü” demektir. Bu kavram aynı anlamda Osmanlı’da “Sadrazam”şeklinde kullanılmıştır.  Tersine bir ifadeyle, sadrazamın sözcük anlamı “geniş göğüslü”anlamında yani Grekçe ”Platon” demektir. Olayları göğüsleyen, kriz yönetiminden toplumu, milleti sağlıklı çıkarmasını bilen insan demektir. Toplumla birlikte ağlayan insan demek değildir. Onun için bu tanımlama bu kadar önemlidir.  Antik Çağ Grek felsefesinde, ”Platon”unyeri işte bu nedenle kesinlikle tartışılmaz.  Onun siyaset biliminde bir büyük ilkesi “ya filozoflar yönetici olacak ya da yöneticiler filozoflaşacaklardır” önermesi günümüzde bile olumlu bir biçimde tartışılmaktadır. Filozof denilirken aman unutulmasın, akıl, çağdaşlık ve felsefe perspektifindeki “doğru düşünce”(orthodoxa)’ye sahip “bilge insan” kastedilmektedir. Paganist dönemin en önemli sözcüklerinden biridir, adına mabetler inşa edilmiştir. Aziz bilgelik (Divinewisdom)  anlamında “Aya Sofya”(HagieSophia) inşa edilmiş, Sofya adında koskoca bir kent kurulmuştur.

Gelelim şimdi de devamlılık ve tutarlılık ilkesine. Eski Mısır’da taş kabartmalardaki, Firavunların yâda en yüksek derecedeki yöneticilerin bir elinde bulunan devletin durmaksızın gidişini simgeleyen kamçı, İslami düşüncede ”devlet ebed müddet”şiarını da temsil etmektedir.Bu durum, devlette kararlılık yanında devamlılığı ve sonsuza kadar gidişisimgelemektedir.Evet, sevgili okurlar, devlet gemisi durmaz, devlet için güvenli liman diye bir kavram yoktur, devlet gemisi, evrimsel bir rotada tekâmül ederek devam eder, gider de gider. Güvertede batıya koşanlar, geminin batıya gittiğini zanneder, ya da tam tersi.Gemi durduğunda ya da bir şekilde durdurulduğunda gemi ya yara alır, ya da batar. Ama yolda korsanların saldırısı da kaçınılmazdır. Tüm tehditlerde kaptanın tereddüt etmesi düşünülemez, kararlılık gösterisi esastır.  Kararlılık öylesine önemlidir ki, rotadan çıkan geminin tekrardan evrimsel çizgi rotasına girmesi onun ehil elleriyle ancak olabilir. Bütün bunlardan sonra demem odur ki, Arapça, “at eğitimi, at talimi, at bakıcılığı” anlamına gelen “siyaset” devleti akıl, bilinç ve irade ile yönetme bilim ve sanatıdır. Bu haliyle bakıldığında bu terimin Araplara Eski Mısır’dan geçmiş olabileceğini düşündürmektedir. Neden? Nedeni açıktır. Türkistan ve Hindistan’da hüküm sürmüş Türk-İslam Devletlerinde de“siyaset” kelimesi uzun süre “ceza” anlamında kullanılmıştır. Bir bakıma “siyaset” ile “ceza”sözcükleri özdeşleştirilmiş, eşdeğer görülmüştür. Osmanlı Devletinde siyaset sözcüğünün, padişahın ve politika zorunluluğu nedeniyle verdiği cezaları özellikle “idam cezası”gösterilmektedir. Osmanlı belgelerinde verilen idam cezası dolaylı bir biçimde “siyaseten katl” bazen de doğrudan “siyaset” denilmek suretiyle “ölüm cezası” anlatılmıştır. Hatta bazı fermanlarda doğrudan doğruya “hıyanet edenler hakkında siyaset olmadığından böyle oluyor” serzenişinde bulunularak “ölüm cezası” anlamına geldiği için şeddeli bir biçimde kullanılmıştır. Bir ilginçlik daha belirtelim, siyaset, idam cezası anlamına gelmesinden ötürü idam cezalarının infaz edildikleri meydanlara da ”siyasetgâh” adı verilmiştir. Onun için politik tartışmalarda biraz fazla ileri gidildi mi, rahmetli babam sözekarışır ve “sallandıracaksın 150 kişiyi Sultanahmet meydanında nasıl her şey düzelir” deyiverirdi. Osmanlı Devletinde tarihî arka planında “ceza” ve “ölüm cezası” olarak kullanılan siyaset sözcüğü meşrutiyetle birlikte yerine “politika” kelimesinin daha sık kullanılmış olduğundan olsa gerek, bu sefer de daha çok, “kurnazlık, köşeyi dönmeci, işbilirlilik, manevra yeteneği” yüksek sözcükleriyle anlamlaştırılmıştır. Bu nedenle, politikacılardaki güven erozyonunun kökenini buralarda aramak gerekir.

Hayret bir şey değil mi? Ölüm cezası anlamından parlamenter sisteme geçilmesiyle birlikte, siyaset sözcüğünün aldığı son şekle bakar mısınız? Yerel seçimlere çok az bir zaman kala, siyaseti bir köşe dönmecilik, vurgun yapma yeri gibi görenlere karşı halkımız bir kez daha düşünmesi,eğri oturup doğru düşünmesi zorunlu görülmektedir. Neme lazım demekle kaçış olmaz, unutulmaması gerekmektedir ki, cumhuriyet rejimi katılımcı demokrasidir. Ne kadar çok katılım olursa, seçmen adayları ince eleyip bir süzgeçten geçirir, layığı olanı başa geçirirse, her vatandaş bundan yararlanır. Yerel seçimlerin en büyük özelliği adayın liderine olan sadakatinden önce, halka vereceği hizmet göreve ehil olmasına bakılır. Liyakat sadakatin önündedir. Türkiye’de hangi düzeyde olursa olsun seçimler, tam bir demokrasiyi yansıtmamaktadır. Ne diyelim, belki de yarı temsili sistemin dışa yansımasıdır. Genel Başkanların kafasında yer etmiş adayları, halkın beğenisine sunduğu halkın da bir noter gibi onayladığı eskilerden pek de farklı olmayan seçim sistematiği yürürlüktedir. Adayların, halk katmanlarındaki ederi bir tarafa, adayyapacağı ya da talip olduğu hizmetler için genel merkezden icazet alması gerekmektedir. Ama her n’olursa olsun, bizler katılımcı demokrasinin gereklerini yerine getirerek 31 Mart’ta oyumuzu kullanmak zorundayız, mecburiyetindeyiz. Ülkemizde demokrasi ne şekilde cereyan ederse etsin. Ama hiç olmazsa iki kavramı göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunlardan birincisi “ahde vefa” ikincisi de kendinizce ortaya koyabileceğiniz, “siyasette adalet”ilkesi. “Siyasette adalet yoktur”, denilir ama aman siz kulak asmayın. Çünküadalet çökünce siyaset de çöker.Vereceğiniz “Oy”un önemi de kalmaz. Eğer neticeye giden her yolun mubah ya da meşru görenbir siyaset “netice alma san’atı”olarak kabul görürse,  çıkarlar, menfaatler iş başı yapar, artık temiz bir siyasetin yolu kapanır. Aman dikkat.

Bilinen, hikâyedir, Kanunî Sultan Süleyman, ihtişamının zirvesine çıkardığı devletin geleceği hakkında endişe eder ve Yahya Efendi’ye;

“–Osmanoğulları’nın âkıbeti nice olur? Bir gün olur da çöker mi?” şeklinde bir mektup gönderir. Bunun yanıtını almak için dönemin ünlü Türk âlimi Yahya Efendi’ye Sadrazamı gönderir.Yahya Efendi’nin cevabı kısacık bir cümledir;“NEME LAZIM DENİLDİĞİ ZAMAN.”Bunu uzun bir süre düşünen Muhteşem Süleyman, sonunda ünlü âlime mektup yazıp bunu açıklamasını ister. “Çeşitli yorumlar yapıyorum, ama doğrusu nedir, onu ancak siz söylersiniz” der mektup gönderir.Dikkat ediyorsunuz, değil mi? Aralarındaki mektup teatisinde “sadrazam” aracı rolünü oynuyor. Ve ünlü âlim Yahya Efendi de mektup yazıp Yavuz’a gönderir. Bu mektup şu anda Topkapı Sarayında sergilenmektedir.

Mektup: “Bir devlette zulüm yayılırsa, haksızlık sıradan bir hale gelirse, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşırsa, sonra “koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse”… Bilenler bunu söylemeyip susarsa ve gizlerse… Fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkar, bunu da taşlardan başkası işitmezse… İşte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır. Halkın güven ve saygısı sarsılır. Asayişe itaat hissi kaybolur. Halkın umutları yok olur, böylece mukadder hale, kaçınılmaz hale gelinir.”

Evet, mektup böyle söylemiş, bütün bunlardan sonra da benim demem odur ki, “Siyaset adalet için midir, adalet siyaset için midir?” bu veciz soruyu, iyice, etraflıca düşünmek lazım derim sevgili okurlar.


[1]Albert Camus’un anlamlı bir özdeyişidir: “Lescimetièressontremplis de gensindispensables”

  Yazı Tarihi : 22.3.2019 14:44:15 | E-Mail :
 
   
 
  YAZARIN ARŞİVİ
 
 • ABD’nin Suriye’de Yeni Kurgulaması

 • Çin İşi, Coni İşi…

 • Türkiye ve «Merkezi Devletler Topluluğu»

 • Asya Temelli Küresel Dayanışma “ASEAN”

 • Ekonomide Küresel Dayanışma mı? Yoksa Ayrışarak Ulusallaşma mı?

 • Bu Yunan’ın Yaptığını…

 • “Dostum Yakınımda, Düşmanım Ondan da Yakın”

 • Türkiye NATO’dur, NATO Türkiyedir.

 • Türkiye İdlip’te Seyirci Olamaz!

 • Yeni “Balfour Deklarasyonu”

 • Yeni Trump Doktrini: “Suikastle Ön Alma”

 • Yeniden “Berlin-Bağdat Demiryolu Projesi”

 • Demir İpek Yolu

 • “İstanbul Kanalı” Projesi ve İki Anı

 • Libya’ya Asker Gönderilmesi Meselesi

 • Ege’de, Akdeniz’de Sular Isınırken

 • LİBYA İLE TARİHÎ ANLAŞMA

 • “Grekya” Tuttuğun Yol, Yanlış!

 • Yunanistan Acaba Nereden Koşuyor?


 • “İdiokrasi-Emoji-Like”Dünyasında “El Bağdadi” Orotoryosu

 • Oyun İçinde Oyun

 • “Barış Pınarı Harekâtı”nın Hedefi: Güvenlikli Gölge

 • Önce Emniyet, Sonra Tevekkül!

 • Kayıkçı Değil “Mektup”Kavgası

 •  
    YORUMLAR
   
  Adınız Soyadınız :

  Yorumunuz          :

  Güvenlik Kodu     : Güvenlik Kodu
  Kod                        :

   

   
    HIZLI ARA
   
   
   
    HAVA DURUMU
   
  ..

  Mersin Haberleri, Mersin Son Dakika, Mersin Haber, Haberler, Son Dakika, Mersin, Mersin Siyaset   
   
  ANASAYFA İLETİŞİM KÜNYE GİRİŞ SAYFAM YAP SIK KULLANILANLARA EKLE GİZLİLİK İLKELERİ

   
  Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
  demokratmersin.com © Copyright 2007-2020 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

  URA MEDYA